Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: Innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

Wat is een gebiedscoöperatie?

In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat een gebiedscoöperatie is. Kort gezegd probeert de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe Ondernemerschap, onderwijs en overheid bij elkaar te brengen om nieuwe manieren van leven, leren en werken tot stand te brengen.

Samen werken aan werken, wonen en leven

Projecten van de gebiedscoöperatie

De gebiedscoöperatie houdt zich bezig met uiteenlopende projecten, van de aanleg van een supersnel glasvezelnetwerk in de hele gemeente De Wolden tot toekomstbestendig wonen en goed voedsel uit de eigen gemeenschap. Ondernemers, onderwijs en overheid worden aan elkaar verbonden op een bottom-up wijze om werk, welzijn en wonen te stimuleren en activeren.

Energie & biobased economy

Een economisch model dat draait om biologisch afbreekbare brandstoffen en het opwekken van energie op milieuvriendelijke en langdurig houdbare wijze.

Lees meer

Gezonde regio
voeding, zorg, sociaal

Langer en gezonder in uw huis blijven wonen, lokale zorg; geleverd door mensen dicht bij u in de buurt en sociale projecten om mensen actief en betrokken te houden!

Lees meer

Toerisme en recreatie

Een aantrekkelijker gebied voor toeristen, slimme technieken voor campings en verbeteren van voorzieningen voor recreatie.

Lees meer

Landschap, water, akkerbouw en voeding

Het verbeteren van productie door onderzoek. Minder toevoegingen en minder verspilling leiden tot een beter resultaat.

Lees meer

Vul uw mailadres in om op de hoogte te blijven

Landschap, water, akkerbouw, veeteelt en voedsel

Schoon water, schone lucht en een gezonde bodem vormen de basis van ons bestaan. Zij zorgen ervoor dat akkerbouwers, veehouders en tuinders gezond voedsel kunnen produceren en dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe werkt samen met agrariërs, boerenorganisaties en het Waterschap aan deze duurzame basis. Maar we willen ook dat deze gezonde voeding terecht komt bij de inwoners van de streek. Korte ketens zorgen voor verser voedsel, minder transport en daarmee minder belasting van de omgeving. Op dit moment maakt geen enkele zorginstelling gebruik van voedsel dat geproduceerd is in de omgeving. Dat kan anders. Daarvoor is samenwerking nodig tussen producenten, verwerkers, verkopers, horeca en instellingen. De gebiedscoöperatie ondersteunt concrete projecten die vanuit de ondernemers en instellingen zelf komen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

Voorbeeld van een project

Veehouders in De Wolden willen weten wat de opbrengsten zijn als ze hun land preciezer gaan bemesten. Dat scheelt in hun portemonnee, en het is beter voor het milieu. Ze hebben 14 hectare grond ter beschikking gesteld om testen te doen. Een scan heeft dit land minutieus in kaart gebracht: organische stofgehalte, pH en elektrische geleiding. Studenten van Terra mbo Meppel gebruiken deze gegevens om te onderzoeken wat de opbrengsten zijn als er pleksgewijs minder of helemaal niet wordt bemest.

Energie & biobased economy

Bermgras, tomatenstengels en houtafval, we verwerken het nu veelal tot compost. En dat is mooi, want daarmee kunnen we onze bodem weer verrijken. Maar nog mooier zou het zijn als we nog meer van deze plantaardige grondstof kunnen verwerken tot hoogwaardigere producten zoals verpakkingen, verkeerspaaltjes, pallets of brandstof. Eén van de doelen van Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe is een overgang naar een regionale economie die op biogrondstof is gebaseerd in plaats van op fossiele grondstoffen. Die laatste raken op, biogrondstoffen ontstaan steeds opnieuw. Bovendien zijn biogrondstoffen minder belastend voor het milieu. De gebiedscoöperatie ondersteunt ondernemers en organisaties die aan de slag willen met biogrondstoffen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

Voorbeeld van een project:

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen produceren elk jaar veel maaisel uit bermen en slootranden. Er zijn mogelijkheden om dit te verwerken in bijvoorbeeld beschoeiingspaaltjes. Samen met studenten van Wageningen Universiteit onderzoeken zij wat de kwaliteit van dit gras moet zijn om geschikt te zijn voor deze verwerking.

Gezonde regio, voeding, zorg, sociaal

De rust, de sociale cohesie, de nabijheid van steden met een ruim aanbod aan voorzieningen, Zuidwest-Drenthe is een gebied waar mensen graag blijven wonen. En die mensen worden steeds ouder. Met een terugtrekkende overheid en zorg en voorzieningen die steeds verder van de bewoners af komen te staan, is de vraag: hoe houden we de inwoners van Zuidwest-Drenthe lang gezond en gelukkig in onze streek? Dat doen we onder andere door toepassing van nieuwe ontwikkelingen. Met Glasvezel in De Wolden wordt zorg op afstand mogelijk en kunnen mensen vanuit huis meer regelen. Verder werkt de Gebiedscoöperatie samen met zorginstellingen, gemeente en ondernemers aan projecten die zorg en gezonde voeding toegankelijk maken, een gezond leefpatroon stimuleren en de sociale cohesie in dorpen en buurten versterken.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

Toerisme en recreatie

Bos, heide en water. Rustieke dorpen en stadjes met een breed winkelaanbod. Kleinschalige campings en gastvrije logies in een rustige, landelijke omgeving. Zuidwest-Drenthe heeft veel te bieden voor recreanten die rust, natuur en kleinschaligheid zoeken. Met slimme technologie, samenwerking en krachtenbundeling en met een gebiedsgerichte aanpak, kan het niveau van het recreatieve en toeristische aanbod nog verder omhoog. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe ondersteunt ondernemers die hun aanbod een nieuwe impuls of een meer gebiedsgerichte uitstraling willen geven en daarmee de hele sector vooruit helpen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

De oprichting van de gebiedscoöperatie is financieel mede mogelijk gemaakt door:Organisaties waar we mee samenwerken

Ontmoet het team

Een groep bevlogen en gedreven mensen die geloven dat een coöperatieve manier van werken
de regio Zuidwest-Drenthe kan verbeteren

Berber Jansen

Programma manager

Jan van Goor

Coordinator

Ontmoet het bestuur

Zij komen uit de politiek, zijn ondernemer, of komen uit het onderwijs. Zij bepalen de koers van de gebiedscoöperatie.

Jannes Oosterveld

Voorzitter GCZWD 
Voormalig directeur DOC kaas

Henk Lammers

Secretaris GCZWD
Dagelijks bestuurder Drents Overijsselse Delta

Meindert Jan Oostland

Penningmeester GCZWD
Directeur Terra, mbo Meppel

Jan ten Kate

Wethouder Gemeente De Wolden

Gerard Schoep

Directeur Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Arend Steenbergen

LTO Noord

Marga Kool

voormalig Dijkgraaf

Dick Dijkstra

Directeur Recreatieschap Drenthe

Karst Breeuwsma

Ondernemersplatform De Wolden

Voordelen van de Gebiedscooperatie


Betrokken

Altijd betrokken bij de meest innovatieve en verregaande projecten in Zuidwest-Drenthe.

Netwerk

Kom in contact met organisaties en individuen waar u echt wat aan heeft; voor iedereen winst!

Lidmaatschap

Leden zijn organisaties die in de regio een verschil willen maken

Leuk

Aardige mensen, regelmatige bijeenkomsten, werk doen zoals u het wilt en interessante ontwikkelingen in de buurt!