Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe

De gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio.

Het doel: innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

Wat is een gebiedscoöperatie?

In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat een gebiedscoöperatie is. Kort gezegd probeert de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe ondernemerschap, onderwijs en overheid bij elkaar te brengen om nieuwe manieren van leven, leren en werken tot stand te brengen.

Wat is een gebiedscoöperatie?

In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat een gebiedscoöperatie is. Kort gezegd probeert de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe ondernemerschap, onderwijs en overheid bij elkaar te brengen om nieuwe manieren van leven, leren en werken tot stand te brengen.

Samen werken aan werken, wonen en leven

Projecten van de gebiedscoöperatie

De gebiedscoöperatie houdt zich bezig met uiteenlopende projecten; van de aanleg van een supersnel glasvezelnetwerk in de hele gemeente De Wolden tot toekomstbestendig wonen en goed voedsel uit de eigen gemeenschap. Ondernemers, onderwijs en overheid worden aan elkaar verbonden op een bottom-up wijze om werk, welzijn en wonen te stimuleren en activeren.

Energie & biobased economy

Een economisch model dat draait om biologisch afbreekbare brandstoffen en het opwekken van energie op milieuvriendelijke en langdurig houdbare wijze.

Lees meer

Gezonde regio: voeding, zorg en sociaal

Langer en gezonder in uw huis blijven wonen, lokale zorg geleverd door mensen dicht bij u in de buurt en sociale projecten om mensen actief en betrokken te houden!

Lees meer

Toerisme en recreatie

Een aantrekkelijker gebied voor toeristen, slimme technieken voor campings en verbeteren van voorzieningen voor recreatie.

Lees meer

Landschap, water, akkerbouw, veeteelt en voedsel

Het verbeteren van productie door onderzoek. Minder toevoegingen en minder verspilling leiden tot een beter resultaat.

Lees meer

Vul uw mailadres in om op de hoogte te blijven

Energie & biobased economy

Eén van de doelen van Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe is een overgang naar een regionale economie die op biogrondstof is gebaseerd in plaats van op fossiele grondstoffen. Die laatste raken op, biogrondstoffen ontstaan steeds opnieuw. Bovendien zijn biogrondstoffen minder belastend voor het milieu. De Gebiedscoöperatie ondersteunt ondernemers en organisaties die aan de slag willen met biogrondstoffen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

 

Project Verwaarden Bermgras

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Hardenberg, Midden-Drenthe, Meppel, Westerveld, het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en de provincie Drenthe produceren elk jaar veel maaisel uit bermen en slootranden. De vezels in het gras zijn goed te gebruiken als grondstof voor karton, plaatmateriaal, kantoormeubelen en bodemverbeteraars. Momenteel is student Alfred Hessels, van Windesheim te Zwolle, bezig met zijn afstudeeropdracht: het onderzoek naar het businessmodel van bermgras. Hierin onderzoekt hij hoe de samenwerking gaat tussen gemeentes, ondernemers en overheden. Er lopen al proeven voor het maken van platen van bermgraas en bodemverbeteraars. Deze producten dragen bij aan een verminderde CO2 uitstoot. Bij een gunstige business case kan het voor ondernemers interessant zijn om bij het project aan te sluiten.

Deelnemende partijen
Ondernemers, onderwijs, overheid en Waterschap Drents Overijssel Delta.

 

Project Energie
De Gebiedscoöperatie wil een samenwerking aangaan met netwerkbeheerder en energietransitie Rendo (dochteronderneming N-tra) met betrekking tot groen gas en waterstof. De mogelijkheden van energie van duurzame bronnen nemen steeds meer toe en dit kan een economische kans betekenen voor onze regio. In 2018 wordt het project geconcretiseerd.

Deelnemende partijen
Rendo / N-tra, ondernemers, overheid, burgers, SEN.

 

Project Glasvezel
De aanleg van Glasvezel verloopt in de regio voorspoedig. Momenteel is de aanleg van glasvezel in het gebied boven de A28 van de gemeente De Wolden gerealiseerd en wordt er gewerkt aan het gebied onder de A28, zoals Zuidwolde. Verwacht wordt dat In het voorjaar van 2019 het volledige netwerk is aangelegd. Dit biedt nieuwe en mooie mogelijkheden voor o.a. sensortechnologie, domotica, beveiliging industrieterreinen en vele andere toepassingen. Glasvezel is een extra stimulans voor vestiging en behoud van bedrijven en inwoners, waardoor de economie binnen de gemeente De Wolden kan blijven groeien.

Deelnemende partijen
Gemeente De Wolden, Glasvezel De Wolden, Rendo en Provincie Drenthe.

Gezonde regio: voeding, zorg en sociaal

De rust, de sociale cohesie, de nabijheid van steden met een ruim aanbod aan voorzieningen, Zuidwest-Drenthe is een gebied waar mensen graag blijven wonen. En die mensen worden steeds ouder. Met een terugtrekkende overheid en zorg en voorzieningen die steeds verder van de bewoners af komen te staan, is de vraag: hoe houden we de inwoners van Zuidwest-Drenthe lang gezond en gelukkig in onze streek? Dat doen we onder andere door toepassing van nieuwe ontwikkelingen. De Gebiedscoöperatie werkt samen met zorginstellingen, gemeente en ondernemers aan projecten die zorg en gezonde voeding toegankelijk maken, een gezond leefpatroon stimuleren en de sociale cohesie in dorpen en buurten versterken. 

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op

 

Toerisme en recreatie

Bos, heide en water. Rustieke dorpen en stadjes met een breed winkelaanbod. Kleinschalige campings en gastvrije logies in een rustige, landelijke omgeving. Zuidwest-Drenthe heeft veel te bieden voor recreanten die rust, natuur en kleinschaligheid zoeken. Met slimme technologie, samenwerking en krachtenbundeling en met een gebiedsgerichte aanpak kan het niveau van het recreatieve en toeristische aanbod nog verder omhoog. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe ondersteunt ondernemers die hun aanbod een nieuwe impuls of een meer gebiedsgerichte uitstraling willen geven en daarmee de hele sector vooruit helpen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op

 

Cultuur Explosie de Wolden

We willen het culturele aanbod goed op de kaart zetten voor bewoners van gemeente De Wolden, omliggende gemeentes en toeristen. Het doel is om de culturele infrastructuur te verstevigen door middel van Onderwijs, Ondernemers en Omgeving (oa.verenigingen en amateurkunst) met elkaar te verbinden.

Deelnemende partijen
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, gemeente De Wolden, ondernemers

Landschap, water, akkerbouw, veeteelt en voedsel

Schoon water, schone lucht en een gezonde bodem vormen de basis van ons bestaan. Zij zorgen ervoor dat akkerbouwers, veehouders en tuinders gezond voedsel kunnen produceren en dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe werkt samen met agrariërs, boerenorganisaties en het Waterschap aan deze duurzame basis. We willen echter ook dat deze gezonde voeding terecht komt bij de inwoners van de streek. Korte ketens zorgen voor verser voedsel, minder transport en daarmee minder belasting van de omgeving. Daarvoor is samenwerking nodig tussen producenten, verwerkers, verkopers, horeca en instellingen. De Gebiedscoöperatie ondersteunt concrete projecten die vanuit de ondernemers en instellingen zelf komen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

 

Dubbel Drents
Diverse bedrijven in Drenthe produceren eigengemaakte producten met ingrediënten uit het gebied. Om deze streekproducten herkenbaarheid te geven worden deze verkocht onder de naam Dubbel Drents; streekproducten puur van Drentse bodem. Brood en asperges staan symbool voor de samenwerking in de regio en Drenthe. Boeren, bakkers en molenaar werken samen. Het versterkt en verbindt de mensen in deze regio en er ontstaan mooie producten van dicht bij huis met een stukje extra beleving. De streekbroden van Dubbel Drents worden gemaakt van milieuvriendelijk geteelde granen van boeren uit Drenthe. Deze boeren verbouwen spelt, rogge en baktarwe en laten deze bij de molenaar in Kropswolde malen tot meel. Dit meel gebruiken de warme bakkers uit Drenthe en ruime omgeving om de speciale Dubbel Drents broden te maken.

Deelnemende partijen
Gebiedscooperatie Zuidwest Drenthe, Provincie Drenthe en BIO economie Drentsche Aa.

 

Precisielandbouw
Veehouders in De Wolden willen weten wat de opbrengsten zijn als ze hun land preciezer gaan bemesten. Dat scheelt in hun portemonnee en het is beter voor het milieu. Ze hebben 14 hectare grond ter beschikking gesteld om tests te doen. Een scan heeft dit land minutieus in kaart gebracht: organische stofgehalte, pH en elektrische geleiding. Studenten van Terra mbo Meppel gebruiken deze gegevens om te onderzoeken wat de opbrengsten zijn als er pleksgewijs minder of helemaal niet wordt bemest.

Deelnemende partijen
Studenten van Terra Meppel en Aeres Hogeschool Dronten, Graslandstudieclub en veehouders.

De oprichting van de gebiedscoöperatie is financieel mede mogelijk gemaakt door


Organisaties waar we mee samenwerken


Ontmoet het team

Een groep bevlogen en gedreven mensen die geloven dat een coöperatieve manier van werken de regio Zuidwest-Drenthe kan verbeteren.

Berber Jansen

Programma manager

Jan van Goor

Coördinator

Ontmoet het bestuur

Zij komen uit de politiek, zijn ondernemer of komen uit het onderwijs. Zij bepalen de koers van de gebiedscoöperatie.

Jannes Oosterveld

Voorzitter GCZWD
Voormalig directeur DOC kaas

Henk Lammers

Secretaris GCZWD
Dagelijks bestuurder Drents Overijsselse Delta

Meindert Jan Oostland

Penningmeester GCZWD
Directeur Terra, mbo Meppel

Jan ten Kate

Wethouder Gemeente De Wolden

Gerard Schoep

Directeur Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Dick Dijkstra

Directeur Recreatieschap Drenthe

Voordelen van de Gebiedscoöperatie

Betrokken

Altijd betrokken bij de meest innovatieve en verregaande projecten in Zuidwest-Drenthe.

Netwerk

Kom in contact met organisaties en individuen waar u echt wat aan heeft; voor iedereen winst!

Lidmaatschap

Leden zijn organisaties die in de regio een verschil willen maken.

Leuk

Aardige mensen, regelmatige bijeenkomsten, werk doen zoals u het wilt en interessante ontwikkelingen in de buurt!

Contact