Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe

De GCZWD brengt ondernemers, onderwijs en overheden (de 3 o's) in de regio samen.
Het doel is om de leefbaarheid te vergroten en de lokale economie te versterken. Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen.

Samenwerken loont!

Wat is een gebiedscoöperatie?

In het filmpje hieronder wordt uitgebreid uitgelegd wat een gebiedscoöperatie is.

Samen werken aan werken, wonen en leven

Onze projecten

De projecten van de Gebiedscoöperatie zijn zeer uiteenlopend; van een supersnel glasvezelnetwerk tot toekomstbestendig wonen en van nieuwe culturele activiteiten tot goed voedsel uit de eigen regio. Ook hier gaat het om samenwerking en inspelen op veranderingen.

Energie & biobased economy

Een economisch model dat draait om biologisch afbreekbare brandstoffen en het opwekken van energie op een milieuvriendelijke en duurzame manier.

Lees meer

Gezonde regio: voeding, zorg en sociaal

Goede zorg in de buurt, gezond oud worden en actief en betrokken blijven.

Lees meer

Toerisme en recreatie

Een aantrekkelijker gebied voor toeristen.

Lees meer

Akkerbouw, veeteelt, water en voedsel

Het verbeteren van productie door onderzoek. Minder toevoegingen en minder verspilling leiden tot een beter resultaat.

Lees meer

Vul uw mailadres in om op de hoogte te blijven

Energie & biobased economy

Biogrondstoffen zijn plantaardige grondstoffen en vormen de basis voor biobrandstoffen. Ze ontstaan steeds opnieuw en zijn minder belastend voor het milieu, waardoor ze een duurzaam alternatief zijn voor fossiele brandstoffen als aardolie, steenkool of gas.
Eén van de doelen van de Gebiedscoöperatie is om van de regionale economie een groene economie te maken. We ondersteunen ondernemers en organisaties die hiermee aan de slag willen.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

 

Project Verwaarden Bermgras

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Hardenberg, Midden-Drenthe, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland,het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Drenthe houden ieder jaar bij het maaien van bermen en slootranden een grote hoeveelheid bermgras over.
Dit bermgras wordt nu gezien als afval en het afvoeren en verwerken ervan is duur. Er zitten echter veel vezels in, die goed gebruikt kunnen worden om bijv. karton, plaatmateriaal of bodemverbeteraars te maken. Door het bermgras te gebruiken als grondstof voor andere producten krijgt het een nieuwe waarde.
Er is onderzocht op welke manieren bermgras kan worden verwerkt en wat dit betekent voor de CO2-uitstoot. Hieruit is gebleken dat bermgras een goede kans biedt om CO2 te verminderen, wat het voor ondernemers interessant maakt om bij het project aan te sluiten.

Deelnemende partijen
Ondernemers, onderwijs, overheid en Waterschap Drents Overijssel Delta.

 

Project Energie

De Gebiedscoöperatie wil samen met burgers en ondernemers, netwerkbeheerder en energietransitie N-tra (dochteronerneming Rendo) en de overheid de mogelijkheden bekijken van groen gas en waterstof. Wanneer meer gebruik kan worden gemaakt van energie van duurzame bronnen kan dit economisch gezien goed zijn voor onze regio.
In 2019 moet het project vaste vorm krijgen.

Deelnemende partijen
N-tra / Rendo, ondernemers, overheid, burgers, SEN.

 

Project Glasvezel

Momenteel wordt in de gemeente De Wolden gewerkt aan de aanleg van glasvezel.
Boven de A28 is dit inmiddels klaar, in het gebied onder de A28 (o.a. Zuidwolde) kan het in juli 2019 worden afgerond. Door het aanleggen van een glasvezelnetwerk komen er nieuwe mogelijkheden voor sensortechnologie, smart homes, het beveiligen van industrieterreinen, enz. Hierdoor zullen meer mensen en bedrijven naar de regio willen komen, wat goed is voor de lokale economie.

Deelnemende partijen
Gemeente De Wolden, Glasvezel De Wolden, Rendo en Provincie Drenthe.

Gezonde regio: voeding, zorg en sociaal

Zuidwest-Drenthe is een gebied waar mensen graag blijven wonen. Ze voelen zich verbonden met hun buurt en genieten van de rust en de omgeving. Grotere steden waar je alles vindt wat je nodig hebt zijn dichtbij. Deze mensen worden steeds ouder en we willen ze zo lang mogelijk gezond en gelukkig houden.
De Gebiedscoöperatie werkt samen met zorginstellingen, gemeente en ondernemers om zorg en goede voeding samen te brengen, een gezonde leefstijl te stimuleren en mensen weer actiever deel te laten nemen in hun gemeenschap.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op

 

Project Veldbonen

In de regio worden sinds enige tijd veldbonen verbouwd. Van deze bonen wordt meel gemaakt wat veel eiwit bevat.
Op dit moment loopt er een project waarbij met dit meel eiwitrijke hapjes worden gemaakt. Samen met Interzorg wordt gekeken of deze hapjes kunnen worden gebruikt om ouderen, die vaak eiwitten tekort komen, zo op een lekkere en verantwoorde manier te ondersteunen. Wanneer het project een succes blijkt, zullen mogelijk meer boeren veldbonen gaan verbouwen en hoeft er minder soja uit het buitenland hierheen gehaald te worden.

Deelnemende partijen
Interzorg, Distrivers, Van der Zee, Agraservice G. Lindenhols

 

Toerisme en recreatie

Zuidwest-Drenthe heeft toeristen en recreanten veel te bieden; natuur, rust en een ruim aanbod aan kleine campings, gastvrije B&B’s en culturele activiteiten. Veel mensen vinden het leuk om bij hun bezoek aan onze regio ook van de lokale producten te proeven.
De Gebiedscoöperatie brengt ondernemers die graag meer streekproducten op de kaart willen zetten in contact met de makers van deze producten.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op

 

Cultuur Explosie de Wolden

We willen het culturele aanbod goed op de kaart zetten voor bewoners van gemeente De Wolden, omliggende gemeentes en toeristen.
Het doel is om de culturele infrastructuur te verstevigen door onderwijs, ondernemers en omgeving (oa.verenigingen en amateurkunst) met elkaar te verbinden.

Deelnemende partijen
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, gemeente De Wolden, ondernemers

Akkerbouw, veeteelt, water en voedsel

Een schoner milieu = gezonder voedsel.
Door beter gebruik te maken van de bodem kunnen we de oogst vergroten en het grondwater schoner houden. Drentse boeren en het Waterschap werken samen aan de bodemwaterkwaliteit.
Om deze gezonde voeding bij mensen en vee te brengen, willen we ook het transport zoveel mogelijk beperken. Dit zorgt voor verser voedsel en minder belasting van de omgeving. Hiervoor is het belangrijk dat boeren, verwerkers, winkels, horeca en instellingen samenwerken.
De Gebiedscoöperatie ondersteunt ondernemers en instellingen die hier onderdeel van willen zijn.

Ziet u mogelijkheden, bent u geïnteresseerd of heeft u ideeën over dit onderwerp voor Zuidwest-Drenthe? Neem contact op!

 

Dubbel Drents

In Drenthe worden diverse producten gemaakt van ingrediënten uit het gebied. Deze streekproducten worden verkocht onder de naam Dubbel Drents. Mooie, smaakvolle producten van dicht bij huis. De boeren in het Drentsche Aa gebied en Zuidwest-Drenthe verbouwen spelt, rogge en baktarwe dat bij de lokale molenaar wordt gemalen. Van dit meel bakken de bakkers in de regio de Dubbel Drents broden. Op dit moment zijn er ook al in Drenthe geteelde asperges van Dubbel Drents te koop.
Er wordt gekeken of onze producten voldoen aan de criteria om een keurmerk van SPN te krijgen en of we ons aanbod kunnen uitbreiden. Verder zijn we bezig met een systeem waarmee bestellen en leveren slimmer geregeld kan worden.

Deelnemende partijen
Gebiedscooperatie Zuidwest Drenthe, Provincie Drenthe en BIO economie Drentsche Aa.

 

Project Precisielandbouw

Precisielandbouw is het gericht bemesten en bekalken van de grond. 
Veehouders in De Wolden hebben 14 ha. grond beschikbaar gesteld voor een project waarbij preciezer of helemaal niet wordt bemest. Studenten van Terra mbo Meppel hebben de resultaten hiervan bekeken. Hieruit blijkt dat deze methode een grotere opbrengst geeft en dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater beter is.

Deelnemende partijen
Studenten van Terra Meppel en Aeres Hogeschool Dronten, Graslandstudieclub en veehouders.

Voordelen van de Gebiedscoöperatie

Betrokken

Altijd betrokken bij de meest innovatieve projecten in Zuidwest-Drenthe.

Netwerk

Kom in contact met organisaties en mensen waar u echt wat aan heeft. Voor iedereen winst!

Lidmaatschap

Leden zijn organisaties die in de regio een verschil willen maken.

Leuk

Aardige mensen, regelmatige bijeenkomsten, werk doen zoals u het wilt en interessante ontwikkelingen in de buurt.

Organisaties waar we mee samenwerken


Ontmoet het team

Een groep bevlogen en gedreven mensen die gelooft dat een coöperatieve manier van werken de regio Zuidwest-Drenthe kan verbeteren.

Jan van Goor

Coördinator

Alice Wösten

Interim directeur

Robert Ekkelenkamp

Projectleider Verwaarden Groene Reststromen

Marie-José Hooch Antink

Projectleider Dubbel Drents Goed

Marit Stoffers

Student Windesheim, project Verwaarden Groene Reststromen

Hellen Brocken

Backoffice medewerker

Ontmoet het bestuur

Ze komen uit de politiek, zijn ondernemer of komen uit het onderwijs. Ze bepalen de koers van de Gebiedscoöperatie.

Jannes Oosterveld

Voorzitter GCZWD
Voormalig directeur DOC kaas

Henry John Pos

Secretaris GCZWD
Directeur Bedrijven Rabobank

Eddy Veenstra

Penningmeester GCZWD
Directeur Rendo

Gerard Schoep

Adviseur bestuur GCZWD
Manager Arbeidszaken VGN

Bert Groen

Bestuurslid GCZWD
Voorzitter Ondernemersplatform De Wolden

Dick Dijkstra

Adviseur bestuur GCZWD
Directeur Recreatieschap Drenthe

Gerrie Hempen

Bestuurslid GCZWD
Wethouder gemeente De Wolden

Ton Stierhout

Bestuurslid GCZWD
Programmamanager Terra MBO

Jan Wessel Huizing

Bestuurslid GCZWD
LTO Noord, afd. ZW Drenthe

Contact