Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe

De GCZWD brengt ondernemers, onderwijs en overheden (de 3 o's) in de regio samen.
Het doel is om de leefbaarheid te vergroten en de lokale economie te versterken. Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen.

Samenwerken loont!

Privacyverklaring

Introductie
Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe (GCZWD) respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten en waarom we deze gegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van GCZWD.

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
GCZWD verbindt onderwijs, overheid en ondernemerschap in de regio. Het doel: innovaties tot stand brengen, de economie stimuleren, onze dorpen en buurten leefbaar houden en ons gebied aantrekkelijk maken om te wonen, werken en ondernemen.

Zij tracht haar doel onder meer te realiseren door het geven van voorlichting, trainingen, kennisontwikkeling en -verspreiding, evenementen, publicaties en begeleiding van organisaties. In dit kader onderhouden wij contact met u en verzamelt zij (contact)gegevens.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de GCZWD, te weten:

 • het leveren van de GCZWD-dienstverlening
  (o.a. inschrijving voor trainingen en events en uitvoeren van digitale scans, evaluaties en assessments);
 • verzending van nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten;
 • communicatie en beantwoording van uw vragen via het contactformulier gekoppeld aan de website;
 • communicatie via mail;
 • evaluaties van onze dienstverlening;
 • onderzoek.

Aard van de persoonsgegevens die worden verzameld

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten (o.a. geslacht, voorletters, voornaam en achternaam, post-, bezoek- en e-mailadres, telefoonnummers, organisatie waarvoor u werkt (indien van toepassing), branche waarin u werkt (indien van toepassing).
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van events, bijeenkomsten of nieuwsbrieven.
 • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen via onze website.
 • Gegevens over het gebruik van onze website.
 • Contactgegevens (post- en e-mailadres, telefoonnummers, organisatie). 

Beveiliging van persoonsgegevens
GCZWD neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met GCZWD op via info@gczwd.nl

Derden
GCZWD gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde. U bent ervan verzekerd dat wij uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Uw rechten
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonsgegevens die aan de GCZWD zijn verstrekt. Een verzoek daartoe kunt u tot de GCZWD richten via info@gczwd.nl.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
De nieuwsbrieven van GCZWD worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met GCZWD via info@gczwd.nl